AGD / Antwerp GAS Depot

Het bedrijf is opgericht in 1914 door Eugene Van Damme, gevestigd in Merksem, waarna het werd overgedragen aan Henri Van Damme. Deze voegde er de verdeling van steenkool en stookolie toe. De naam van het bedrijf werd gewijzigd in Brandstoffen Van Damme.

 

In 1978 werd de zaak doorgegeven aan Engelbert Van Damme. Op dat ogenblik werd butaan en propaan in flessen beschikbaar voor de consument en namen we de verdeling van gasflessen mee op in het bedrijf. Het steenkool en stookolie depot was gevestigd in Borgerhout en het gas depot in Deurne.

 

In November 1988 heeft Engelbert Van Damme de samenwerking met de toenmalige l'Oxhydrique, nu Messer Benelux, opgestart. Alle steenkool & stookolie activiteiten werden overgedragen aan een collega, zodat we ons volledig konden concentreren op het verdelen van gassen.

 

In 1997 stapte Sven Van Damme mee in de zaak, die op zijn beurt de afdeling materialen, verwarming, outdoor- en kampeer gasflessen heeft toegevoegd. Door de digitale uitbreiding en contacten vanuit onze butaan/propaan activiteiten werd een klanten portefeuille aan industriële, voeding gerelateerde en medische klanten verder uitgebouwd.

 

Met veel respect voor de vorige generaties kunnen we stellen dat de opbouw van ons huidig bedrijf over de nodige know-how en ervaring beschikt. Dit is enkel tot stand kunnen komen door de onvoorwaardelijke inzet en het doorzettingsvermogen van de voorbije generaties met slechts één doel...correcte service voor onze klanten.

 

Door een "straight to the point" houding hoeven onze klanten zich geen zorgen te maken over de gasvoorziening binnen hun organisatie. Daar zorgen wij voor.