Eigenschappen van Butaan of Propaan

Butaan

 

Wordt gewoonlijk opgeslagen in gasflessen van 26 liter (12,5 kg butaan).

 

Geschikt voor binnenhuis gebruik

 

 

Propaan

 

Wordt opgeslagen in gasflessen met een inhoud die varieert van 12 liter (5 kg propaan) tot 112 liter (46,5 kg propaan).

 

Geschikt voor buitengebruik - Meeste toepassingen

 

Bij opslag van aanzienlijke hoeveelheden moeten de veilige afstanden gerespecteerd worden.

 

Kleur en capaciteit van de gasflessen verschillen naargelang van de verdeler merken.

 

 

 

Enkele veiligheidsvoorschriften

 

Omdat butaan en propaan zwaarder zijn dan lucht mogen de gasflessen - zowel volle als lege - nooit worden opgeslagen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of een afvoer

 

De gasflessen mogen nooit worden geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron

 

Zowel volle als lege gasflessen moeten altijd rechtop gezet worden. Ze moeten stevig staan, in een goed verluchte omgeving

 

De kraan van een ongebruikte gasfles (vol of leeg) moet altijd dicht zijn

 

Butaanflessen worden gewoonlijk binnen geplaatst (buiten stockeren heeft steeds de voorkeur)

 

Propaanflessen worden liefst buiten geïnstalleerd

 

Elke gasfles moet altijd minstens zijn uitgerust met een ontspanner die past op de koppeling en zo dicht mogelijk bij de gasfles(sen) geplaatst is

 

Wanneer de installatie voorzien is van een buigzame aansluiting moeten de flexibele verbindingen de volgende regels respecteren:

 

« slangen voor ontspannen gas » : tussen een tweede trap- drukregelaar of een fles drukregelaar en een verbruikstoestel: Oranje kleur – max 2 m (0,5 m voor verbindingen van een fles met vaste leiding of toestel) – vervangen om de 4 jaar

 

« slangen voor niet ontspannen gas » : voor onderlinge verbinding van flessen: Zwarte kleur – max 1 m – vervangen om de 5 jaren

 

Opmerking :

 

Slangen mogen enkel in serie aangesloten worden met daarvoor speciaal ontworpen verbindingsstukken

 

Bij aankoop moet worden nagegaan of de gasfles voorzien is van een verzegeling (waarborg voor een correcte vulling)

 

Waarop letten bij het aansluiten:

 

  • niet roken
  • vlammen en warmtebronnen verwijderen
  • de kraan openen met de hand, zonder gereedschap te gebruiken
  • controleren op lekken met behulp van zeepwater of een schuimend product, nooit met een vlam
  • Bij lekken: onmiddellijk de gasfles(sen) sluiten

 

Toelichting:

 

Propaan en butaan zijn LPG's (Liquefied Petroleum Gas). Ze worden gewonnen uit ruwe olie (door raffinage) of uit aardgas (door condensatie). Deze gassen, die een hoog calorisch vermogen hebben, worden vloeibaar gemaakt om het transport, de distributie en het gebruik vlotter te laten verlopen. Butaan gaat over naar gasvorm bij 0 °C, propaan bij -42 °C.

 

Butaan en propaan zijn moderne brandstoffen. Ze kunnen overal, altijd en door iedereen gebruikt worden. Bovendien zijn ze een niet-verontreinigende energiebron. Deze gassen zijn veilig voor de bodem, de lucht en de schoorsteen. Ze bevatten geen onzuiverheden. Dit is de milieuvriendelijke energie bij uitstek. Ze draagt bij tot een vermindering van het broeikaseffect en de zure regen en tot het herstel van de ozonlaag.

 

Waar u zich ook bevindt, u kunt altijd butaan en propaan gebruiken. Er is geen aansluiting op een leidingnet of een teller vereist. U kunt ze dus tot de laatste druppel energie gebruiken. Deze gassen vergen nauwelijks installatie- en onderhoudskosten.

 

Het is een universele energiebron. De toepassingen zijn onbeperkt.

 

 

  Butaan Propaan

Volumetrische massa (Dichtheid)

in vloeibare toestand bij 15 °C

in gas toestand bij 15 °C en 1,013 mbar

 

0,59 kg/dm³

2,44 kg/dm³

 

0,51 kg/dm³

1,87 kg/dm³

Soortelijk gewicht

2,07

1,56

Kooktemperatuur bij 1,013 mbar

- 0,5 °C

- 42 °C

Relatieve damdruk

bij +5 °C

bij +15 °C

 

0,8 bar

1,7 bar

 

4,7 bar

6,5 bar

Onderste calorisch vermogen

per kg

per m³ bij 15 °C en 1,013 mbar

 

12,62 kWh

30,79 kWh

 

12,83 kWh

24,04 kWh

Perfecte verbranding

29,5 m³ lucht

23 m³ lucht

Grenzen van verbranding

1,8 % tot 8,8 %

2,4 % tot 9,3 %

Maximum temperatuur van de vlam

Met zuurstof

Met omgevingslucht

 

2820 °C

1895 °C

 

2820 °C

1925 °C